ข้อมูลวีดีโอ

เทปบันทึกภาพกิจกรรมวันสถาปนา 115 ปี สระบุรีวิทยาคม

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา