ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

บึนทึกเรื่องราว ความรู้ และข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา
จากการเดินทางธรรมจาริกของคณะทัวร์ 94 ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ในประเทศอนิเดียและเนปาล อันประกอบไปด้วย สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-24 01:15