ข้อมูล eBook

ชื่อ: โรเมโอและจูเลียต

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

โรเมโอและจูเลียตเป็นบทประพันธ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์ นำเค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์แปลเป็นบทละครภาษาไทย โดยรักษารูปแบบและสำนวนโวหารเดิมของผู้ประพันธ์ที่มีความไพเราะงดงาม สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างดีเยี่ยม บทละครเรื่องโรเมโอและจูเลียตเป็นเรื่องราวความรักของโรเมโอแห่งตระกูลมอนตะคิวและจูเลียตแห่งตระกูลคาปุเล็ต แต่ความรักของทั้งคู่มิอาจสมปรารถนาได้ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างตระกูลที่มีมาแต่อดีต จนกลายเป็นเหตุนำไปสู่ความสูญเสียและโศกนาฏกรรมอันใหญ่หลวงที่ไม่อาจมีผู้ใดเรียกคืนมาได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-16 01:20
2018-11-10 01:22