ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานอีสป 1

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

‘นิทานอีสป’ เรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมทั่วทุกมุมโลก 
ได้รับการรวบรวมและแปลเป็นภาษาต่างๆ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา 
ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดียิ่งว่า นิทานอีสปเป็นเรื่องเล่าที่ทรงคุณค่า 
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แฝงข้อคิด และคติเตือนใจหลากหลายแง่มุม 
สามารถช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย
‘อีสป’ มีชีวิตอยู่ในยุคกรีกโบราณราวๆ ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล
กล่าวกันว่านอกจากจะเป็นทาสแล้ว เขายังเป็นนักเล่านิทานอีกด้วย
เรื่องเล่าอันแสนแยบคายที่แฝงไว้ด้วยศีลธรรมจรรยาของเขา
เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายกับเต่า 
กาขี้โอ่ หรือหมาป่าในเสื้อขนแกะ ฯลฯ นิทานที่มีเอกลักษณ์
ด้วยตัวละครที่เป็นเหล่าสรรพสัตว์พูดได้เหมือนมนุษย์เหล่านี้
ล้วนได้รับความนิยมตลอดกาลไม่เสื่อมคลาย