ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดญี่ปุ่นทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สนุกกับการเรียนพูดภาษาญี่ปุ†นกับหนังสือ พูดญี่ปุ†นทันใจ พิชิตได้Œทุกสถานการณ์ ในเล่มนี้จะสอนถึงโครงสร้างประโยคที่สำคัญๆ คำศัพท์น่‹ารู้Œในแต่‹ละบท และตัวอย่‹างการใช้Œที่ถูกต้อง พร้Œอมภาพประกอบน่‹ารักๆ คุณผู้Œอ่านสามารถนำไปใช้Œในสถานการณ์จริงได้Œเลยทันที ไม่‹ต้องรอ!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-06 01:21