ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปิดตำรับเป็นเศรษฐี

ผู้แต่ง: แม่บ้านทันสมัย

สำนักพิมพ์: แม่บ้านทันสมัย

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

เปิดตำรับและเคล็ดลับอาหารเพื่อทำมาค้าขายเป็นเศรษฐีโดยถ้วนหน้า