ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์อังกฤษ + ศัพท์เหมือน vs ศัพท์ตรงข้าม + British & American English

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้มากกว่า 2,200 คำ ครบครันไปด้วยคำศัพท์ที่ถูกจัดเเบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เเจกเเจงความหมายที่เหมือนกันเเละต่างกัน รวมไปถึงเปรียบเทียบคำศัพท์ที่ใช้ในประเทศอังกฤษเเละสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งรูปเล่มขนาดเล็กพกพาสะดวก เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาเเละต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเรียน การทำงาน เเละการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-10 01:16
2018-06-14 01:12
2018-06-04 01:12
2018-05-29 01:10
2018-01-26 01:14