ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษ พิชิต Grammar ฉบับการ์ตูน

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การ์ตูน 4 สีสดใสที่รวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์ ระดับประถมศึกษาที่ต้องรู้ไว้อย่างครบครัน ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปกับทุกๆ บทพร้อมสรุป เนื้อหาท้ายบทที่เป็นตัวช่วยจำ และแบบฝึกหัดที่จะช่วยทบทวนความรู้และความเข้าใจในไวยากรณ์ให้มากยิ่งขึ้น ไปสนุกกับเรื่องราวและไวยากรณ์ต่างๆ กันได้เลย!!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-02 01:14
2018-11-12 01:24
2018-11-06 01:21
2018-10-19 01:26
2018-09-10 01:12
2018-09-04 01:11
2018-08-21 01:12
2018-08-10 01:11
2018-07-31 01:13
2018-07-16 01:12
2018-06-24 01:10
2018-06-08 01:10
2018-05-29 01:10
2018-02-08 01:11
2018-01-27 01:10