ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนเสนอผ่านบทความ ๙ เรื่อง เร้อมยกตัวอย่างทั้งบุคคลและองค์กรชุมชนกับแนวทางตามพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-15 01:24
2018-08-25 01:10