ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิธีคลายเครียด

ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ้าเราเข้าใจกลไกทางจิตซึ่งเชื่อมโยงต่อไปสู่ระบบชีวเคมีในร่างกาย ก็จะทำให้เข้าใจว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรเพื่อทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-08 01:13
2018-06-02 01:09
2018-03-05 01:10
2018-01-30 01:10