ข้อมูล eBook

ชื่อ: 46 อุบาสิกา พุทธสาวิกา

ผู้แต่ง: ปัญญา ใช้บางยาง

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

46 อุบาสิกา พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงและรวบรวมโดย ท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง ที่มีทั้งชีวประวัติความเป็นมาของอุบาสิกา ในสมัยพุทธกาล อดีตชาติ วิถีชีวิต วิถีธรรม และการบรรลุธรรมของอุบาสิกา ในสมัยพุทธกาล