ข้อมูล eBook

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน มัทนะพาธา

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องมัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ เรื่องเอกของรัชกาลที่ ๖ หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน มีข้อคิดสอนใจมากมาย ดังนี้ มีคติสอนใจเรื่องความรัก และชี้ให้เห็นโทษของความรัก เป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบ ดอกไม้ที่มีกลิ่นอันหอมหวาน ช่วยดับทุกข์แห่งรัก ทำให้จิตใจเบิกบานเป็นสุข ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน...ดอกกุหลาบ...เป็นสัญลักษณ์ และตัวแทนแห่ง ความรัก อ่านนิทานจบ อย่าลืม ดื่มนม และแปรงฟัน ก่อนนอนนะคะ หลับฝันดีนะคะคนเก่ง...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-01 01:24
2018-09-08 01:11
2018-06-02 01:09