ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิกุลทอง

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และคติข้อคิดเตือนใจ พร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใส ชวนให้น่าอ่าน ทำให้เด็กๆ รักการอ่านมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-27 01:12
2018-06-03 01:10