ข้อมูล eBook

ชื่อ: ย้อนตำนานน้ำท่วมกรุงเทพ

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสภาพภูมิประเทศตรงนี้เป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำรอบเมือง คนไทยสมัยโบราณรู้จักสร้างบ้านเมืองเรือนเพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำหลากคือ จะยกบ้านขึ้นสูง โดยมีใต้ถุนอยู่ด้านล่าง ไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเพื่อหนีน้ำ
“น้ำท่วม” จึงเป็นอุทกภัยที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านานซึ่งทุกคนรู้จักกันดี ตลอดระยะเวลาตั้งแต่โบราณเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ซึ่งคนในสมัยโบราณ เหตุการณ์น้ำท่วม น้ำหลาก ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้อย่างกลมกลืน หากแต่ในปัจจุบัน ไม่เป็นเช่นนั้น
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในครั้งสำคัญต่างๆ และโดยเฉพาะได้นำเสนอเน้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และต้นเหตุอันแท้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-01-26 01:14