ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์เจ้าสัวแสนล้าน เจริญ สิริวัฒนภักดี

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ตำนานชีวิต คมความคิด สุดยอดกลยุทธ์ทางการค้าของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี
จากลูกชายคนขายหอยทอดมาสู่ธุรกิจหลายแสนล้านที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนาม “ทีซีซีกรุ๊ป”
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทยเวลานี้
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-12 01:09