ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่าขานตำนานผีภาคอีสาน

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เล่าขานตำนานผัภาคอีสาน เล่มนี้ เก็บมาจากหนังสือผีต่างๆ
ที่ข้าพเจ้าเขียนขายให้เขาตีพิมพ์ ผีภาคอีสาน นั้นมีความเป็น
อยู่และการหลอกคน เข้าสิงคน เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเด็ก
ลูกหลานไทยอีสานรุ่นใหม่ จำเป็นต้องรู้ไว้บ้าง "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-06-01 01:09
2018-04-10 01:10
2018-02-07 01:10
2018-01-26 01:14