ข้อมูล eBook

ชื่อ: รับมือ  เทวสุรสงครามสยามประเทศ

ผู้แต่ง: ฟองสนาน จามรจันทร์ / ภิญโญพงษ์เจริญ  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: พยากรณ์-โหราศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นการอ่านดวงเมือง โดยหลักๆ จะพูดถึงความเข้มแข็งของดวงเมือง และจุดวิกฤติต่างๆ ที่ประเทศไทยเผชิญมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ที่ในดวงเมืองบอกว่า “เลี่ยงไม่พ้นการปะทะ” ชี้ได้ถึงวันที่จะเกิดเหตุเดือด และจุดคลี่คลายตามตำราโหราศาสตร์ และอ้างอิงไปถึงบทเรียนวิกฤติบ้านเมืองหลายครั้งที่ผ่านๆ มา รวมถึงความคิดเห็นของโหรยุคต่างๆ