ข้อมูล eBook

ชื่อ: นี่แหละเมืองพุทธ

ผู้แต่ง: พระมหาวิเชียร ชินวังโส  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“นี่แหละเมืองพุทธ” เขียนโดย “พระมหาวิเชียร ชินวังโส” ไม่ได้มีเนื้อหาโจมตีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ที่แฝงเข้ามาในพุทธศาสน์ แต่เป็นการชี้แจงความจริงที่ปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ เพื่อให้ผู้อ่านขบคิดว่า ศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายหรือเชื่อเพราะเขาว่า แต่เชื่อเพราะประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง หรือเพราะรู้เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ