ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานสังคมศึกษา

ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-15 01:11
2018-01-23 01:11