ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก

ผู้แต่ง: อ.ปรีดา ยังสุขสถาพร             

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-01-26 01:14